Vítejte na stránkách :O))

zpříjemněte si prohlížení poslechem hudby

V poslední době zjišťuji, že lidé kolem mne jsou plni strachů a obav. Ti, co hledají, jsou tady správně. Všechny nabízené služby jsou zde pro ty, kteří se rozhodli dát svému utrpení, bolesti, zmatku nebo únavě sbohem. Sebeúcta, vztahy rodinné a partnerské, peníze. To jsou témata mého života. Jaká jsou vaše?

                              

Poselství ze srdce světa

Krok 1. značí slovo Zaldaxa (zalacha), které znamená očistu.  Je to v praxi portál, skrze který se odvádí vše negativní z této reality.

Krok 2. značí slovo Shembukue (šembukve)– neboli projektování pozitivního a darování všeho, co bychom přáli sobě, ostatním, světu, vesmíru...  Aluně.

Dokument:       Poselství ze srdce světa

Modlitba sedmi galaktických směrů
Z východního domu světla
Ať moudrost vzejde v nás
Abychom mohli vidět všechno jasně
Ze severního domu noci
Ať moudrost uzraje v nás
Abychom mohli poznat všechno zevnitř z nás
Ze západního domu transformace
Ať se moudrost transformuje do správné činnosti
Abychom mohli učinit, co musí být učiněno
Z jižního domu věčného slunce
Ať správnou činností uzraje sklizeň
Abychom si mohli užívat ovoce planetárního bytí
Z vrchního domu nebe
Kde se shromažďují hvězdní lidé a předkové
Ať k nám nyní sestoupí jejich požehnání
Ze spodního domu země
Ať tlukot srdce jejího krystalového jádra
Požehná nás harmoniemi, aby skončily všechny války
Z centrálního galaktického zdroje
Který je všude najednou
Může vše být poznáno
Jako světlo vzájemné lásky
Ah Yum Huna Ku Evam Maya E Ma Ho!
Ah Yum Huna Ku Evam Maya E Ma Ho!
Ah Yum Huna Ku Evam Maya E Ma Ho!
Převzato z: http://www.efidea.estranky.cz/clanky/maysky-kalendar/kalendar.html

Košík