Rodinné konstelace - skupinové

Vznik a vývoj konstelací

Metoda systemických konstelací vznikla v 80. letech v Německu. Vytvořil ji terapeut Bert Hellinger a integroval v ní několik přístupů. Její původní užití bylo v oblasti rodinné terapie a práce s rodinným systémem. Metoda se velmi rychle rozšířila i do dalších oblastí, jako jsou partnerské vztahy, osobnostní rozvoj, psychosomatika, pracovní vztahy, firmy a organizace. Je dále rozvíjena Bertem Hellingerem i dalšími. 

 Jak se konstelace dělají 

 V úvodním pohovoru s lektorem klient krátce probere téma, na kterém chce pracovat a zformuluje svoji zakázku, tj. to, čeho chce dosáhnout. Poté vybere z ostatních účastníků zástupce pro členy svého systému včetně zástupce za sebe. Tyto zástupce rozestaví dle svého pocitu v místnosti a posadí se. Dále se zástupci pracuje lektor, který dle prožívání rozestavěných zástupců uskutečňuje jejich prostorové přesuny v místnosti a navrhuje jim prohlášení, které vyplívají z jejich pozic a řeší vzájemné vztahy členů daného systému. 

Klient sedí na svém místě a celý průběh pozoruje. Když konstelace dospěje do bodu nejlepšího možného uspořádání v souladu se zadáním, vybídne klienta, aby se postavil do systému a vnímal výsledný obraz. Aby si procítil svoje nové postavení v systému, svoji obrodu, úlevu a pocit klidu a pochopení. 

Jaký mají konstelace efekt?

Pomocí konstelací velmi rychle zjistíme, co se v daném systému skutečně děje, a jak nejlépe uskutečnit žádoucí změnu. Objevíme i vlivy a souvislosti, které jsou v systému nevědomé, a proto nám byly doposud skryté, a které jsou jinými metodami nezjistitelné. Konstelace přinášejí efekt v několika rovinách. 

V rovině rozumové získáme  informace o tom, co se v systému děje, o důležitých vztazích a souvislostech, a o tom, jaká je cesta možného řešení. V rovině emoční máme možnost prožít si svoji pozici a vztahy k ostatním členům systému, popřípadě děje a události, které se v systému odehrávají. V rovině tělesné si můžeme na vlastní kůži zažít a tělesně ukotvit svoji novou pozici v systému. A v neposlední řadě je důležitý obraz nového uspořádání systému, který si odnáším po konstelaci.                

Vlastními slovy řečeno

Důležité je přijít, když nás trápí něco, čemu nerozumíme a nebo máme pocit, že se točíme bezmocně v kruhu. Není třeba duma,t jak téma pojmenovat. Skupinové konstelace poskytují klientovi komfortní obraz nadhledu a souvislostí, které byly skryté, utajené. Fascinující je, že se zástupci v rolích neznají a přesto se vyjadřují slovem i mimikou jako by byli osobami, které zastupují. Tím, že je klient zastoupen a prožívá za něj zástupce, je pod "ochranou" od bolesti nebo utrpení, které v životě prožívá a kterého se nejvíce bojí. Rozuzlením se energie mění a sledováním celého pohybu konstelace, je pak klient připraven na převzetí vlastní role. Všichni zůčastnění, svou přítomností, podporují průběh konstelace a každý si odnáší pochopení a posun i pro sebe. Lidé se většinou na konstelacích setkávají s podobnými tématy. :O))Košík