Obecné informace o Životních mapách

Ocitáme se v různých životních situacích a jednáme jak nejlépe umíme. Následky si pak neseme po celý život. Obzvláště se to týká dětí.

Jak se vypořádat s rozvodem nebo na rozvod připravit svoje děti, změnu místa při přestěhování, chová-li se dítě neklidně nebo je označováno za hyperaktivní, děti s ADHD a další a další ojedinělosti. Životní mapu si mohou nakreslit děti už od 4 let.

Životní mapy jsou určeny i dospělým. Ukazují na vzorce, které jsme přijali v dětství. Dokáží zdiagnostikovat příčinu potíží, ve kterých se klient nachází. Ať už je to zdraví, sebedůvěra, finanční problémy, navazování vztahů, deprese, agresivita, závislosti,nespokojenost v zaměstnání a jiné disharmonie, utrpení a vyčerpanost. Klient pracuje sám pod vedením lektora. Není mu nic podsouváno. Metoda je hravá a klient dostane velmi rychle obraz, prožitek, uvědomění. Už při prvním odkrývání dochází k transformaci na buněčné úrovni a tento proces končí 21 dnem. U dětí stačí většinou jedna mapa k tomu, aby se vše vyčistilo a dostalo do rovnováhy. U dospělých je ochranných "slupek"o něco víc, proto většinou jedna mapa nestačí. Každý jedinec je individuální, nelze tedy počet map pro dospělé určit.

Životní mapy jsou dalším krokem k dětem, rodičům a dospěllým, aby se běžný život stal radostným pro všechny zúčastněné. Je určen také těm, kteří hledají sami sebe.

Pokud jste v procesu Životních map, doporučuji, absolvovat hodinovou masážní terapii Awakening, která uvědomění ještě prohloubí a procesu 21 dnů ještě více napomůže. 

Měla jsem klienta, který přišel na ŽM velmi nadšený a měl velké očekávání. Po dokončení ŽM jeho očekávání přehlušilo to, co mu mapy odkryly a on neviděl a neslyšel. Byl očividně rozčarovaný. Na doporučení absolvoval masáž a bylo velmi hezké pozorovat jeho proměnu. Také se prohloubila důvěra v proces, který běžel. Na dalších ŽM už šlo všechno jako "po másle". Ráda na to vzpomínám. O masážní terapii více zde.

Pro klienty, kteří chtějí svůj život změnit, jsem připravila Transformační balíček. 

Kombinuje Životní mapy a masážní terapii. Jedno podporuje druhé. ŽM přeprogramovávají buněčnou úroveň a masáž Awakening mění neurobiologii v mozku. Ve výsledku člověk začíná rozumět sám sobě, dovoluje si být sám sebou a má sebeúctu. Dokáže se podívat na svoje strachy, deprese a jiná omezení. Dokáže vystoupit z kruhu, vidět svoje utrpení a vykonat změnu. Tato kombinace je směr ke šťastnému a harmonickému životu. Co jsem, to přitahuji do života. .