Životní mapy

Životní mapy jsou akreditovány Ministerstvem školství

Ocitáme se v různých životních situacích a jednáme jak nejlépe umíme. Následky si pak neseme po celý život. Obzvláště se to týká dětí.Ocitáme se v různých životních situacích a jednáme jak nejlépe umíme. Následky si pak neseme po celý život. Obzvláště se to týká dětí.

Jak se vypořádat s rozvodem nebo na rozvod připravit svoje děti, změnu místa při přestěhování, chová-li se dítě neklidně nebo je označováno za hyperaktivní, děti s ADHD a další ojedinělosti. Hravou formou se odhalí skutečnosti, které umožní změnu, aniž bychom ještě museli něco po terapii dělat. Změna probíhá 21 dnů. 

Životní mapy jsou dalším krokem pomoci dětem, rodičům a dospělým, aby se běžný život stal radostným pro všechny zúčastněné. Je určen také těm, kteří hledají sami sebe.

Jak odhalit a napravit, co nám otravuje život.

Životní mapa je pro lidi, kteří hledají cestu k sobě, ke svému potenciálu. Je určena také rodičům. Mapa  rozpozná jak vidí děti svůj svět, dokáže diagnostikovat jestli je dítě šikanováno, jestli je přetíženo a čím... Jde o to jak vystoupit z postojů, které si neseme z rodiny, školy, společnosti, které nás ovlivňují a které nás svazují s minulostí. Vždyť jsme se všichni narodili jako dokonalí, radostní a šťastní. Proč se nám to ztratilo a jak se vrátit zpět ke své dokonalosti. Srdečně vás zvu na seznámení se s novou metodou, která pomáhá lidem dnešní doby v kterémkoli věku.

Najdi sám sebe, odhoď všechny slupky a vystup z převzatých programů. Jak na to se dozvíte právě zde. Těším se na zvídavé i zvědavé.


0

 .